Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα (EL)

Κύρκος, Ευστάθιος (EL)
Kyrkos, Efstathios (EN)

Συμεωνίδης, Παναγιώτης (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Symeonidis, Panagiotis (EN)

Το κεφάλαιο αυτό εισαγάγει το φοιτητή στις έννοιες της Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα. Εξηγούνται οι αιτίες δημιουργίας αυτού του επιστημονικού τομέα και γίνεται αναφορά στους επιστημονικούς κλάδους στους οποίους βασίζεται η ΕΔ. Παρουσιάζονται οι διάφορες εργασίες ΕΔ (Κανόνες Συσχέτισης, Κατηγοριοποίηση, Ανάλυση Συστάδων κλπ). Αναλύονται τα διαδοχικά στάδια της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης (καθαρισμός, ολοκλήρωση και μετασχηματισμός δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, αξιολόγηση προτύπων). Παρουσιάζονται οι δυνατότητες εξόρυξης γνώσης από διάφορους τύπους δεδομένων (σχεσιακές βάσεις, κείμενο, ιστός, χωρικές βάσεις δεδομένων). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (EL)
Decision Making (EN)
Business Intelligence (EN)
Data Preprocessing (EN)
Business Analytics (EN)
Classification (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
Clustering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.