Εναλλακτικές Μέθοδοι και ειδικά θέματα Κατηγοριοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕναλλακτικές Μέθοδοι και ειδικά θέματα Κατηγοριοποίησης (EL)

Κύρκος, Ευστάθιος (EL)
Kyrkos, Efstathios (EN)

Συμεωνίδης, Παναγιώτης (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Symeonidis, Panagiotis (EN)

Μια πληθώρα διαφορετικών μεθόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατηγοριοποίηση. Στο κεφάλαιο αυτό ο αναγνώστης θα βρει μια σύντομη αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική περιγραφή αυτών των μεθόδων. Ο φοιτητής θα κατανοήσεις τα χαρακτηριστικά τους έτσι ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στην πράξη, να τις συγκρίνει και τελικά να επιλέξει την πλέον κατάλληλη. Το κεφάλαιο καλύπτει την κατηγοριοποίηση με Νευρωνικά Δίκτυα Multilayer Perceptron, τα Μπαϋεσιανά Δίκτυα, τους κατηγοριοποιητές βασισμένους σε παραδείγματα και τις Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης. Για κάθε μια από αυτές τις μεθόδους παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Γίνεται αναφορά στους σύνθετους κατηγοριοποιητές (υβριδικούς και συναθροιστικούς). Τέλος καλύπτονται ειδικά προβλήματα κατηγοριοποίησης όπως το πρόβλημα της ανισοκατανομής των κλάσεων και το πρόβλημα του διαφορετικού κόστους σφάλματος. Παρουσιάζονται μέθοδοι για αξιολόγησης κατηγοριοποιητών όπως οι μέθοδοι Holdout, Cross validation και οι καμπύλες ROC. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Decision Making (EN)
Business Intelligence (EN)
Business Analytics (EN)
Classification (EN)
Data Mining (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.