Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (EL)

Κορδάτος, Κωνσταντίνος (EL)
Μαυρόπουλος, Αβραάμ (EL)
Λιοδάκης, Στέλιος (EL)
Liodakis, Stelios (EN)
Mavropoulos, Avraam (EN)
Kordatos, Konstantinos (EN)

Κόλλια, Κωνσταντίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kollia, Konstantina (EN)

Το κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνει τις ενότητες: 5.1 Εισαγωγή (Οι διαφωνίες για τον περιοδικό πίνακα) 5.2 Δoμή του περιοδικού πίνακα σε σχέση με την ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων (Τομείς περιοδικού πίνακα. Δόμηση κατά περιόδους) 5.3 Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεών τους (Διαγώνιες συσχετίσεις. Περιοδικότητα σημείου τήξης και σημείου ζέσης. Περιοδικότητα πυκνότητας. Περιοδική τάση των ιδιοτήτων των ενώσεων) 5.4 Ατομική ακτίνα (Ορισμοί) 5.5 Ενέργεια ιοντισμού (Ενέργεια πρώτου ιοντισμού. Περιοδικότητα ενέργειας πρώτου ιοντισμού. Διαδοχικές τιμές ενέργειες ιοντισμού) 5.6 Ενθάλπια δέσμευσης ηλεκτρονίου – Ηλεκτρονιοσυγγένεια (Ορισμοί. Περιοδική τάση ηλεκτρονιοσυγγένειας και ενθαλπίας δέσμευσης ηλεκτρονίου) 5.7 Ηλεκτραρνητικότητα (Προσδιορισμός ηλεκτραρνητικότητας κατά Pauling, κατά Allred και Rochow, κατά Mulliken, Προσδιορισμός φασματοσκοπικής ηλεκτραρνητικότητας κατά Allen) (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (EL)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (EL)
Problems (EN)
Multiple Choice (EN)
General Inorganic Chemistry (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.