Συστηματική Δειγματοληψία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστηματική Δειγματοληψία (EL)

Παπαγεωργίου, Ιουλία (EL)
Papageorgiou, Ioulia (EN)

Καρακώστας, Κωνσταντίνος (EL)
Μουρίκης, Χρήστος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mourikis, Christos (EN)
Karakostas, Konstantinos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, εισάγεται ένα ακόμα δειγματοληπτικό σχέδιο, η συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling). Το βασικό πλεονέκτημα του σχεδίου αυτού είναι η απλότητα και η ευκολία στην υλοποίησή του από τον ερευνητή. Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστηματικού δειγματοληπτικού σχεδίου είναι ότι το δείγμα που επιλέγεται με τη μέθοδο αυτή θα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο ως προς τον πληθυσμό (αφού, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι δειγματικές μονάδες στη συστηματική δειγματοληψία ισαπέχουν). Ακόμη και στην α.τ.δ. ενδέχεται οι μονάδες ενός δείγματος να παρουσιάζουν ομαδοποιήσεις. Αυτό είναι αδύνατον να συμβεί στη συστηματική δειγματοληψία.Ένα μειονέκτημα της συστηματικής δειγματοληψίας είναι ότι μπορεί να αλληλεπιδρά με πιθανή λανθάνουσα περιοδικότητα μεταξύ των μονάδων του πληθυσμού. Ως προς την ακρίβεια των εκτιμητών που προκύπτουν, τα αποτελέσματα ποικίλλουν, ανάλογα με τη δομή του δειγματοληπτικού πλαισίου ως προς το χαρακτηριστικό της έρευνας. Κάτω από ορισμένες περιπτώσεις πληθυσμού, η συστηματική μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από την απλή τυχαία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η συστηματική είναι λιγότερο αποδοτική. Επίσης, το αποτέλεσμα της σύγκρισης ως προς την αποτελεσμα¬τικότητα σε σχέση με την α.τ.δ. μπορεί να αλλάξει ακόμα κι όταν αναφερόμαστε στον ίδιο πληθυσμό, αν χρησιμοποιούμε διαφορετικό δειγματοληπτικό πλαίσιο ή διάταξη των μελών του πληθυσμού. Τα ακριβή χαρακτηριστικά στον τρόπο υλοποίησης, τα πρακτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου κατά την εφαρμογή, οι ιδιότητες των εκτιμητών και οι τρόποι βελτίωσης της συστηματικής δειγματοληψίας δίνονται στις επόμενες παραγράφους, όπου περιλαμβάνεται η αναλυτική μελέτη του δειγματοληπτικού αυτού σχεδίου το οποίο, είτε αποκλειστικά, είτε σε συνδυασμό με κάποιο άλλο,είναι αυτό που εφαρμόζεται πιο συχνά στην πράξη. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (EL)
ΒΗΜΑ (EL)
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΣΗ (EL)
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ (EL)
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
Systematic Sampling (EN)
Correlation (EN)
Intracluster Correlation (EN)
Linear Trent (EN)
Ordered Population Units (EN)
Periodicity (EN)
Step (EN)
Repeated Systematic Sampling (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.