Εκτιμητές Λόγου και Παλινδρόμησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτιμητές Λόγου και Παλινδρόμησης (EL)

Παπαγεωργίου, Ιουλία (EL)
Papageorgiou, Ioulia (EN)

Καρακώστας, Κωνσταντίνος (EL)
Μουρίκης, Χρήστος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mourikis, Christos (EN)
Karakostas, Konstantinos (EN)

Οι εκτιμητές λόγου και παλινδρόμησης (ratio and regression estimators) μιας πληθυσμιακής παραμέτρου έχουν ως κύριο γνώρισμα ότι βασίζονται σε μια βοηθητική μεταβλητή. Η ιδέα και στις δύο περιπτώσεις εκτίμησης είναι να γίνει χρήση διαθέσιμων δεδομένων μίας ή περισσότερων μεταβλητών που σχετίζονται με την κύρια μεταβλητή της έρευνας, με σκοπό να βελτιωθεί η εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού για τηνκύρια μεταβλητή. Ο εκτιμητής λόγου ορίζεται με τη βοήθεια του λόγου των μέσων τιμών ή των συνόλων δύο χαρακτηριστικών, ενώ ο εκτιμητής παλινδρόμησης βασίζεται στην προσαρμογή ενός γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης με ανεξάρτητη μεταβλητή την κύρια μεταβλητή της έρευνας και εξαρτημένη/ες τις βοηθητικές. Ο εκτιμητής λόγου δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα όταν ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ της κύριας και της βοηθητικής μεταβλητής είναι μεγάλος. Ο εκτιμητής παλινδρόμησης είναι πάντα πιο αποτελεσματικός από τον εκτιμητή που υπολογίζεται χωρίς χρήση βοηθητικής μεταβλητής η δε αποτελεσματικότητά του είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΔΥΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (EL)
ΛΟΓΟΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΜΕΣΟΥ (EL)
ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (EL)
Ratio Estimator (EN)
Regression Estimator (EN)
Estimation Of The Ratio (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.