Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρωματοποιημένη Δειγματοληψία (EL)

Παπαγεωργίου, Ιουλία (EL)
Papageorgiou, Ioulia (EN)

Καρακώστας, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Karakostas, Konstantinos (EN)

Η στρωματοποιημένη δειγματοληψίααποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους δειγματοληψίας. Η χαρακτηριστική ιδιότητα και ταυτόχρονα το κυριότερο πλεονέκτημα της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι τα μειωμένα σε σχέση με άλλες μεθόδους δειγματοληψίας τυπικά σφάλματα των εκτιμητών. Στο στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας, ο πληθυσμός χωρίζεται σε στρώματα. Τα στρώματα αποτελούν υποσύνολα του πληθυσμού τα οποία πληρούν συγκεκριμένες ιδιότητες. Στη συνέχεια, διεξάγεται μια ανεξάρτητη δειγματοληψία σε κάθε στρώμα και το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από τη συλλογή όλων των επιμέρους δειγμάτων ανά στρώμα. Με τον τρόπο αυτό, το συνολικό δείγμα που επιλέγεται από τον πληθυσμό περιέχει εκπροσώπους από κάθε διαφορετικό στρώμα του πληθυσμού. Εάν τα στρώματα έχουν οριστεί έτσι, ώστε να αντιστοιχούν σε διακριτές ομάδες του πληθυσμού, το δείγμα που επιλέγεται με τη βοήθεια της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικό. Η στρωματοποιημένη δειγματοληψία εφαρμόζεται τόσο αποκλειστικά, όσο και σε συνδυασμό με άλλους τρόπους δειγματοληψίας, σ’ ένα πιο σύνθετο δειγματοληπτικό σχέδιο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΤΗ (EL)
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΗ (EL)
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΗ (EL)
ΣΤΡΩΜΑΤΑ (EL)
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΗ (EL)
ΒΑΡΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (EL)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ (EL)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (EL)
Weighted Mean (EN)
Allocation (EN)
Minimum Required Sample Size (EN)
Strata (EN)
Proportional Allocation (EN)
Optimum Allocation (EN)
Stratified Sampling (EN)
Strata Weights (EN)
Relative Efficiency (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.