Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία (EL)

Παπαγεωργίου, Ιουλία (EL)
Papageorgiou, Ioulia (EN)

Καρακώστας, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Karakostas, Konstantinos (EN)

Η στρωματοποιημένη δειγματοληψίααποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους δειγματοληψίας. Η χαρακτηριστική ιδιότητα και ταυτόχρονα το κυριότερο πλεονέκτημα της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι τα μειωμένα σε σχέση με άλλες μεθόδους δειγματοληψίας τυπικά σφάλματα των εκτιμητών. Στο στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας, ο πληθυσμός χωρίζεται σε στρώματα. Τα στρώματα αποτελούν υποσύνολα του πληθυσμού τα οποία πληρούν συγκεκριμένες ιδιότητες. Στη συνέχεια, διεξάγεται μια ανεξάρτητη δειγματοληψία σε κάθε στρώμα και το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από τη συλλογή όλων των επιμέρους δειγμάτων ανά στρώμα. Με τον τρόπο αυτό, το συνολικό δείγμα που επιλέγεται από τον πληθυσμό περιέχει εκπροσώπους από κάθε διαφορετικό στρώμα του πληθυσμού. Εάν τα στρώματα έχουν οριστεί έτσι, ώστε να αντιστοιχούν σε διακριτές ομάδες του πληθυσμού, το δείγμα που επιλέγεται με τη βοήθεια της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικό. Η στρωματοποιημένη δειγματοληψία εφαρμόζεται τόσο αποκλειστικά, όσο και σε συνδυασμό με άλλους τρόπους δειγματοληψίας, σ’ ένα πιο σύνθετο δειγματοληπτικό σχέδιο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΤΗ (EL)
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΗ (EL)
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΗ (EL)
ΣΤΡΩΜΑΤΑ (EL)
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΗ (EL)
ΒΑΡΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (EL)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ (EL)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (EL)
Weighted Mean (EN)
Allocation (EN)
Minimum Required Sample Size (EN)
Strata (EN)
Proportional Allocation (EN)
Optimum Allocation (EN)
Stratified Sampling (EN)
Strata Weights (EN)
Relative Efficiency (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)