Στρωματοποιημένη - Περαιτέρω Θέματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρωματοποιημένη - Περαιτέρω Θέματα (EL)

Παπαγεωργίου, Ιουλία (EL)
Papageorgiou, Ioulia (EN)

Καρακώστας, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Karakostas, Konstantinos (EN)

Η στρωματοποιημένη δειγματοληψία εφαρμόζεται πολύ συχνά στην πράξη, λόγω της αποτελεσματικότητας των εκτιμητών που προκύπτουν. Η υλοποίηση της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη μιας βοηθητικής μεταβλητής (auxiliary variable),έστω Ζ, που,ιδανικά, να σχετίζεται με την κύρια μεταβλητή Yτης έρευνας και να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία της για τον πληθυσμό. Η βοηθητική μεταβλητή χρησιμεύει στην κατασκευή των στρωμάτων, προκειμένου στη συνέχεια η επιλογή του δείγματος να γίνει σύμφωνα με τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Προηγούμενες έρευνες ή απογραφές παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για μία ή περισσότερες βοηθητικές μεταβλητές στον πληθυσμό και πρακτικά είναι αρκετά εύκολη η στρωματοποίηση του πληθυσμού. Η ευκολία στην υλοποίηση, σε συνδυασμό με τις καλές ιδιότητες της μεθόδου, καθιστούν τη στρωματοποιημένη μια αρκετά διαδεδομένη μέθοδο δειγματοληψίας. Για το λόγο αυτό,το παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθεί με περαιτέρω θέματα που αφορούν πρακτικά προβλήματα και ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρωματοποιημένης. Αναλυτικότερα, τα θέματα της περαιτέρω μελέτης επικεντρώνονται (α) στην επιλογή της βοηθητικής μεταβλητής που θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο χωρισμού των στρωμάτων στον πληθυσμό, (β) την επιλογή του αριθμού των στρωμάτων και (γ) την κατασκευή των στρωμάτων, ειδικότερα στην περίπτωση που η βοηθητική μεταβλητή είναι συνεχής. Επίσης, γίνεται περιγραφή και μελέτη της εκ των υστέρων στρωματοποιημένης δειγματοληψίας (post-stratification sampling)και των ιδιοτήτων που τη χαρακτηρίζουν. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (EL)
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (EL)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (EL)
ΟΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (EL)
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (EL)
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (EL)
Post Stratification (EN)
Auxialliary Variable (EN)
Stratified With Random Quotas (EN)
Number Of Strata (EN)
Strata Bounds (EN)
Quota Sampling (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.