ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ: Εισαγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ: Εισαγωγή (EL)
Farm Machinery for Application of Crop Inputs: Introduction (EN)

Γέμτος, Θεοφάνης (EL)
Καβαλάρης, Χρήστος (EL)
Kavalaris, Christos (EN)
Gemtos, Theofanis (EN)

Φουντάς, Σπυρίδων (EL)
Μπίσμπα, Άννα (EL)
Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Spyridon (EN)
Bismpa, Anna (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια γενική περιγραφή των καλλιεργητικών φροντίδων που εκτελούνται σε διάφορες καλλιέργειες και των αντίστοιχων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται. Δίνεται μια σύνοψη των προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση του γεωργικού εξοπλιμού με έμφαση στη συμπίεση του εδάφους. Περιγράφονται επίσης ορισμένες πρακτικές για την αποφυγή της συμπίεσης όπως η ελεγχόμενη μετακίνηση των μηχανημάτων στον αγρό και η χρήση ειδικών μηχανών μεγάλου πλάτους εργασίας (EL)
In this chapter it is given a general description of the crop conditioning tasks performed in the field and the associated machinery used. It is given a brief description of the main problems caused by the use of agricultural machinery with emphasize to soil compaction. Finaly there are presented some cultivation practices to avoid soil compaction such as controlled traffic. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ (EL)
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (EL)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ (EL)
Soil Compaction (EN)
Farm Controlled Trafic (EN)
Agricultural Machinery For Crop Conditioning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.