Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και καινοτομική επιχειρηματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και καινοτομική επιχειρηματικότητα (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Το ζήτημα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό αφορά στη μελέτη των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής ενοποίησης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και των καινοτομικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας και συνοχής των κρατών-μελών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται, μέσα από την θεωρία, την εμπειρική διερεύνηση και τεκμηρίωση, και την ανάλυση των ασκούμενων πολιτικών, οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη, τη μορφή και την ένταση των επιχειρηματικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ένα ερευνητικό και βιβλιογραφικό κενό αναφορικά με την κατανομή των επιχειρηματικών καινοτομικών δραστηριοτήτων στο χώρο, σε επίπεδο κρατών-μελών και περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τα εθνικά και περιφερειακά γεω-οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ένωσης. Σε αυτή την προσπάθεια, κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί η έρευνα αναφορικά με την ανάλυση της επίδρασης των περιφερειακών χαρακτηριστικών στην αποτελεσματικότητα της ανάληψης καινοτομικών δραστηριοτήτων, καθώς και την επίδραση των καινοτομικών δραστηριοτήτων στην αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών. Συμπερασματικά, στόχος είναι η μελέτη, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο της εξέλιξης των προβλημάτων, των πολιτικών και των πρακτικών αναφορικά με την καινοτομική επιχειρηματικότητα και την δυναμική διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ως προς αυτό, βάρος δίνεται στην εξέταση των παραμέτρων της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, τεχνολογικής πολιτικής, ανάπτυξης και συνοχής. (EL)

learningMaterial
book

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.