Εννοιολογικός Προσδιορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά της Καινοτομίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εννοιολογικός Προσδιορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά της Καινοτομίας (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)

Το 1ο κεφάλαιο εστιάζει στην παρουσίαση, μελέτη και ανάλυση των βασικότερων όρων οι οποίοι εμπίπτουν στο εννοιολογικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και των καινοτομικών δραστηριοτήτων, στο επίπεδο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικοί τομείς των καινοτομικών δραστηριοτήτων, η έννοια της τεχνολογίας, η Καινοτομία Προϊόντος, η καινοτομία Διαδικασίας και τα είδη των καινοτομικών δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, ακολουθεί ανάλυση των Στατιστικών δεικτών Μετρήσεων Επιστήμης και Τεχνολογίας και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ορισμένους κύριους δείκτες για την στατιστική αποτίμηση της έρευνας και ανάπτυξης. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια της Τεχνολογικής Προόδου, τόσο μέσα από την παραγωγή τεχνολογίας, όσο και από την Μεταφορά της Νέας Τεχνολογίας. Το κεφάλαιο συνεχίζει με την ανάλυση του Εθνικού και Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και το πλαίσιο που παρέχουν ως προς την ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και ανάπτυξης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)