Το Πλαίσιο και η Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Διαχρονική και Δια-συγκριτική Ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Πλαίσιο και η Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Διαχρονική και Δια-συγκριτική Ανάλυση (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)

Στο 3ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της εξέλιξης των κυριότερων μεγεθών αναφορικά με τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιολογεί την εξέλιξη των μακροοικονομικών συνθηκών, εστιάζοντας στην δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, τον ρυθμό πληθωρισμού, την απασχόληση και τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάλυση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, υπό τη βάση του κυριότερου, ίσως, στρατηγικού στόχου της Ευρωπαϊκής οικονομίας, την σύγκλιση ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.