Επιχειρηματικότητα και Καινοτομικές Δραστηριότητες: Μια Ανάλυση των Επιπτώσεων στην Ανταγωνιστικότητα και την Οικονομική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομικές Δραστηριότητες: Μια Ανάλυση των Επιπτώσεων στην Ανταγωνιστικότητα και την Οικονομική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)

Το 4ο κεφάλαιο αναλύει την σχέση της επιχειρηματικότητας και των Καινοτομικών Δραστηριοτήτων, μέσα από την Ανάλυση των Επιπτώσεων στην Ανταγωνιστικότητα και στην Οικονομική Ανάπτυξη. Διεξοδικά αναλύεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν στην καινοτομία για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα ή παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και για να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την ικανότητα τους για υιοθέτηση και εκμετάλλευση καινοτομιών, οι οποίες είναι διαθέσιμες από εξωτερικούς από την επιχείρηση φορείς. Στη συνέχεια αναλύεται η σχέση αλληλεπίδρασης της επιχειρηματικότητας με την ανάληψη καινοτομικών δραστηριοτήτων και αναλύεται η διαδικασία μέσα από την οποία οι επενδύσεις στην Ε&ΤΑ συμβάλλουν σημαντικά στην απόδοση των επιχειρήσεων και στην διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, παρουσιάζοντας και αναλύοντας την διαχρονική εξέλιξη των επιχειρηματικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)