Διαπεριφερειακή Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαπεριφερειακή Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Το 5ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την Διαπεριφερειακή Ανάλυση των επιχειρηματικών και καινοτομικών Δραστηριοτήτων στην Ελληνική Οικονομία. Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια θεωρητική και εμπειρική Προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, μέσα από την εξέταση και αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας, των καινοτομικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό αναλύει το πλαίσιο και την διαδικασία εφαρμογής του επιχειρησιακού προγραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλύει τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του ανταγωνιστού πλεονεκτήματος. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται ανάλυση και διαχωρισμός των βασικών χαρακτηριστικών, καθώς και των προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτομικής και αναπτυξιακής ικανότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.