Διαπεριφερειακή Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διαπεριφερειακή Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Το 5ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την Διαπεριφερειακή Ανάλυση των επιχειρηματικών και καινοτομικών Δραστηριοτήτων στην Ελληνική Οικονομία. Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια θεωρητική και εμπειρική Προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, μέσα από την εξέταση και αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας, των καινοτομικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό αναλύει το πλαίσιο και την διαδικασία εφαρμογής του επιχειρησιακού προγραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλύει τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του ανταγωνιστού πλεονεκτήματος. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται ανάλυση και διαχωρισμός των βασικών χαρακτηριστικών, καθώς και των προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτομικής και αναπτυξιακής ικανότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)