Συμπεράσματα, Προοπτικές, Προτάσεις Πολιτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμπεράσματα, Προοπτικές, Προτάσεις Πολιτικής (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Το 6ο κεφάλαιο αποτελεί το τελικό κεφάλαιο το οποίο πραγματεύεται τα συμπεράσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο βιβλίο αυτό, καθώς και τις προοπτικές και τις συνδεόμενες προτάσεις πολιτικής. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει την αλληλεπίδραση που ασκείται μεταξύ της επιχειρηματικότητας, των καινοτομικών Δραστηριοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, και την επίδραση που ασκεί στην αναπτυξιακή πορεία και την σύγκλιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο κρατών – μελών και περιφερειών. Το κεφάλαιο καταλήγει με προτάσεις πολιτικής αναφορικά με την επίδραση της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και της δια- κρατικής και δια- περιφερειακής Συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.