Συμπεράσματα, Προοπτικές, Προτάσεις Πολιτικής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Συμπεράσματα, Προοπτικές, Προτάσεις Πολιτικής (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Το 6ο κεφάλαιο αποτελεί το τελικό κεφάλαιο το οποίο πραγματεύεται τα συμπεράσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο βιβλίο αυτό, καθώς και τις προοπτικές και τις συνδεόμενες προτάσεις πολιτικής. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει την αλληλεπίδραση που ασκείται μεταξύ της επιχειρηματικότητας, των καινοτομικών Δραστηριοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, και την επίδραση που ασκεί στην αναπτυξιακή πορεία και την σύγκλιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο κρατών – μελών και περιφερειών. Το κεφάλαιο καταλήγει με προτάσεις πολιτικής αναφορικά με την επίδραση της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και της δια- κρατικής και δια- περιφερειακής Συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)