Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνιαία Αναγνωριστικά URI (EL)

Στεφανιδάκης, Μιχαήλ (EL)
Stefanidakis, Michail (EN)

Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Πούλος, Μάριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Poulos, Marios (EN)
Kallipos (EN)
Xifara, Foteini (EN)

Στόχος κεφαλαίου: Αναλυτική περιγραφή των αναγνωριστικών URIs (Uniform Resource Identifiers) και πρακτική παρουσίαση της χρήσης των HTTP URIs στα πλαίσια του Σημασιολογικού Ιστού και των ΑΣΔ. Περιεχόμενα: - Η χρήση των URIs για τη μονοσήμαντη αναφορά σε οποιουδήποτε είδους "οντότητα". - Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών URIs για αναφορά στην ίδια "οντότητα". - Tα πλεονεκτήματα της χρήσης HTTP URIs (Uniform Resource Locators, URLs): προσπέλαση πληροφορίας σχετικής με την "οντότητα", στην οποία αναφέρεται ένα URI. - Πληροφοριακές και μη πηγές, στις οποίες μπορεί να αναφέρεται ένα URI. - Διάθεση εναλλακτικών μορφών πληροφορίας κατά την προσπέλαση URIs ανάλογα με τον τελικό χρήστη (άνθρωπος ή πρόγραμμα). - Εξασφάλιση μοναδικής διαχείρισης των URIs από τον κάτοχο της HTTP διεύθυνσης ενός URI. - Χώροι ονομάτων (namespaces) σε HTTP διευθύνσεις URIs. Προθέματα (prefixes) ως συντομογραφίες χώρων ονομάτων URIs. - Συνήθεις μορφές και συνιστώμενες καλές πρακτικές κατασκευής URIs για χρήση στα ΑΣΔ. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
Semantic Web (EN)
SPARQL (EN)
Linked Data (EN)
RDF/RDFS (EN)
URI (EN)
Linked Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.