Γράφοι τριάδων και το πρότυπο RDF

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓράφοι τριάδων και το πρότυπο RDF (EL)

Στεφανιδάκης, Μιχαήλ (EL)
Stefanidakis, Michail (EN)

Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Πούλος, Μάριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Poulos, Marios (EN)
Kallipos (EN)
Xifara, Foteini (EN)

Στόχος κεφαλαίου: Η μετάβαση από διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης γνώσης (πληροφορίας), όπως η οργάνωση σε πίνακες και το σχεσιακό μοντέλο, στο μοντέλο γράφου σημασιολογικών τριάδων του Resource Description Framework (RDF). Περιεχόμενα: - Συμβατικά μοντέλα οργάνωσης πληροφορίας: σχεσιακό μοντέλο και δεδομένα σε μορφή ενός απλού πίνακα (tabular). Σημασιολογική πληροφορία στα μοντέλα αυτά. - Ο γράφος και οι τριάδες αναπαράστασης γνώσης (υποκείμενο-κατηγόρημα-αντικείμενο) RDF. - Η χρήση και η σημασιολογία των αναγνωριστικών URIs (ή IRIs -Internationalized Resource Identifiers- μια ευρύτερη των URIs έννοια) σε ένα από τα τρία μέρη μιας τριάδας RDF. - Η διαφορά στη χρήση των URIs από τον Σημασιολογικό Ιστό και τα Συνδεδεμένα Δεδομένα. - Τύποι δεδομένων (datatypes), αναπαράσταση και χρήση ως αντικείμενα (literals) σε τριάδες RDF. - Κενοί κόμβοι και οι πρακτικές τοπικής χρήσης τους. - Επιλεγμένες μορφές αποθήκευσης (serialization) δεδομένων RDF: N-Triples, Turtle, RDF/XML, RDFa και JSON-LD. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
Semantic Web (EN)
SPARQL (EN)
Linked Data (EN)
RDF/RDFS (EN)
URI (EN)
Linked Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.