Γράφοι τριάδων και το πρότυπο RDF

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Γράφοι τριάδων και το πρότυπο RDF (EL)

Στεφανιδάκης, Μιχαήλ (EL)
Stefanidakis, Michail (EN)

Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Πούλος, Μάριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Poulos, Marios (EN)
Kallipos (EN)
Xifara, Foteini (EN)

Στόχος κεφαλαίου: Η μετάβαση από διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης γνώσης (πληροφορίας), όπως η οργάνωση σε πίνακες και το σχεσιακό μοντέλο, στο μοντέλο γράφου σημασιολογικών τριάδων του Resource Description Framework (RDF). Περιεχόμενα: - Συμβατικά μοντέλα οργάνωσης πληροφορίας: σχεσιακό μοντέλο και δεδομένα σε μορφή ενός απλού πίνακα (tabular). Σημασιολογική πληροφορία στα μοντέλα αυτά. - Ο γράφος και οι τριάδες αναπαράστασης γνώσης (υποκείμενο-κατηγόρημα-αντικείμενο) RDF. - Η χρήση και η σημασιολογία των αναγνωριστικών URIs (ή IRIs -Internationalized Resource Identifiers- μια ευρύτερη των URIs έννοια) σε ένα από τα τρία μέρη μιας τριάδας RDF. - Η διαφορά στη χρήση των URIs από τον Σημασιολογικό Ιστό και τα Συνδεδεμένα Δεδομένα. - Τύποι δεδομένων (datatypes), αναπαράσταση και χρήση ως αντικείμενα (literals) σε τριάδες RDF. - Κενοί κόμβοι και οι πρακτικές τοπικής χρήσης τους. - Επιλεγμένες μορφές αποθήκευσης (serialization) δεδομένων RDF: N-Triples, Turtle, RDF/XML, RDFa και JSON-LD. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
Semantic Web (EN)
SPARQL (EN)
Linked Data (EN)
RDF/RDFS (EN)
URI (EN)
Linked Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)