Η επιστήμη των πολυμερών μέσα από λυμένες ασκήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επιστήμη των πολυμερών μέσα από λυμένες ασκήσεις (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Κυριακίδου, Ελένη (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kyriakidou, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η προσέγγιση της επιστήμης των πολυμερών μέσα από λυμένες ασκήσεις. Συγκεκριμένα η ύλη του βιβλίου, στοχεύει στην εμπέδωση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τα θεωρητικά μαθήματα πάνω στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, μέσω της εφαρμογής τους στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον. Στόχος είναι να δοθεί στους φοιτητές η εικόνα ότι η επιστήμη των πολυμερών δεν είναι μια θεωρητική επιστήμη, αλλά μια επιστήμη εφαρμογής και επίλυσης προβλημάτων. Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιιηθεί γενικά από φοιητές των Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής και κυρίως των τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Φυσικής και Επιστήμης Υλικών, καθώς και από τμημάτων ΤΕΙ όπως το Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ειναι έτσι γραμμένο ώστε να συμπεριλαμβάνει διάφορους τομείς της Eπιστήμης και της Τεχνολογίας Πολυμερών, συμπεριλαμβανομένων των: κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού, σχεδιασμός αντιδραστήρων πολυμερισμού, συμπολυμερισμός, μοριακές, θερμικές και φυσικοχημικές ιδιότητες πολυμερών και τέλος κάποια στοιχεία εισαγωγής στη ρεολογία των πολυμερών και μηχανικών τους ιδιοτήτων. Το καθε κεφάλαιο περιλαμβανει 4 διαφορετικές ενότητες. Στην πρώτη, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας, κυρίως καταγράφοντας τις απαραίτητες εξισώσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια στην επίλυση των ασκήσεων. Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει επίλυση σχετικά απλών προβλημάτων βασικού επιπέδου (τα οποία στοχεύουν κυρίως στους προπτυχιακούς φοιτητές). Στο τρίτο τμήμα αναπτύσσονται πιο πολύπλοκα προβλήματα, που μερικά ίσως χρειάζονται και αριθμητικές μεθόδους επίλυσης, με στόχο τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, στο τελευταίο τμήμα υπάρχουν άλυτες ασκήσεις, στις οποίες θα δίνεται μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Ετσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα σε μια πληθώρα θεωρητικών μαθημάτων που υπάρχουν πάνω στην Επιστήμη των Πολυμερών (EL)

learningMaterial
book

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.