Αλυσιδωτός Πολυμερισμός Ελευθέρων Ριζών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αλυσιδωτός Πολυμερισμός Ελευθέρων Ριζών (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Θα παρουσιασθούν όλες οι περιπτώσεις αλυσιδωτού πολυμερισμού (δηλ. με μηχανισμό ελευθέρων ριζών, ανιονικό, κατιονικό και στερεοκανονικό). Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στον μηχανισμό ελευθέρων ριζών. Κινητική της αντίδρασης πολυμερισμού (μεταβολή της ταχύτητας της αντίδρασης, του βαθμού μετατροπής, της συγκέντρωσης του μονομερούς, εκκινητή, κλπ με το χρόνο). Αναλυτική και αριθμητική επίλυση των εξισώσεων. Εξάρτηση κινητικών σταθερών από τη θερμοκρασία. Απλές και πολύπλοκες εξισώσεις υπολογισμού των μέσων μοριακών βαρών και της κατανομής των μοριακών βαρών και μεταβολή τους κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Εξάρτηση της ταχύτητας της αντίδρασης και του μέσου μοριακού βάρους του πολυμερούς από τη θερμοκρασία. Παράπλευρες αντιδράσεις (μεταφορά του ενεργού κέντρου, παρεμπόδιση, καθυστέρηση της αντίδρασης). Επίδραση του φαινομένου της αυτο-επιτάχυνσης στην ταχύτητα της αντίδρασης και τα μοριακά βάρη. Απλοί τόποι προσδιορισμού κινητικών παραμέτρων από πειραματικά δεδομένα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)