Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣταδιακός Πολυμερισμός (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Κυριακίδου, Ελένη (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kyriakidou, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Αντιδράσεις πολυσυμπύκνωσης. Κινητική σταδιακού πολυμερισμού. Μεταβολή της συγκέντρωσης των μονομερών με το χρόνο στην περίπτωση αντίδρασης παρουσία ή απουσία καταλύτη. Μεταβολή του βαθμού μετατροπής με το χρόνο. Μονόδρομες ή αμφίδρομες αντιδράσεις. Αντιδράσεις σε στοιχειομετρική αναλογία αντιδρώντων ή σε περίσσεια του ενός από αυτά. Υπολογισμός του μέσου σε αριθμό βαθμού πολυμερισμού και μεταβολή του με το χρόνο αντίδρασης. Προσδιορισμός της Κατανομής Μοριακών βαρών (κατ' αριθμό ή κατά βάρος). Μη-γραμμικός σταδιακός πολυμερισμός: Αντιδράσεις διακλάδωσης, δικτύωσης και ζελατινοποίησης (gelation). Προσεγγίσεις Carothers, Flory, Monte Carlo. Κατανομή μοριακών βαρών σε μη-γραμμικό πολυμερισμό. Προσδιορισμός σημείου πηκτώματος (gel point). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.