Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαλύματα πολυμερών (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Κυριακίδου, Ελένη (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kyriakidou, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Ορισμοί ενθαλπίας, εντροπίας και ελεύθερης ενθαλπίας, ΔG ανάμιξης. Μοντέλο Flory-Huggins. Ισοροπία φάσεων σε διάφορους διαλύτες. Παράγοντας αλληλεπίδρασης χ. Διαλυτότητα πολυμερών. Παράγοντας διαλυτότητας, δ. Διόγκωση δικτυωμένων πολυμερών. Φυσικοχημικές ιδιότητες (ωσμωτική πίεση, ο αποκλειστέος όγκος). Ιξώδες αραιών διαλυμάτων πολυμερών. προσδιορισμός του εσωτερικού ιξώδους, [η] και του μέσου ιξωδομετρικού μοριακού βάρους μέσω της εξίσωσης Mark-Houwink (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.