Εισαγωγή στη Ρεολογία Πολυμερών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στη Ρεολογία Πολυμερών (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Κυριακίδου, Ελένη (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kyriakidou, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Νευτώνια και μη-Νευτώνια ρευστά. Απλές εξισώσεις διατμητικής τάσης ως προς το ρυθμό παραμόρφωσης για ψευδοπλαστικά, διασταλτικά, πλαστικά Bingham. Εξισώσεις μεταβολής του ιξώδους με το ρυθμό διάτμησης για ψευδοπλαστικά. Επίδραση του μοριακού βαρους στο ιξώδες. Ασκήσεις στη μορφοποίηση πολυμερών με χρήση εξισώσεων μεταβολής του ιξώδους με τη θερμοκρσία και το μοριακό βάρος του πολυμερούς. Υπολογισμος ιξώδους ψευδοπλαστικών με ιξωδόμετρα τύπου Couette ή κώνου-πλάκας. Βασικές μερικές διαφορικές εξισώσεις συνέχειας και κίνησης σε ορθογώνιες, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.