Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑέριοι υδρογονάνθρακες (EL)

Ελευθεριάδης, Ιωάννης (EL)
Νικολαΐδης, Νικόλαος (EL)
Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Eleftheriadis, Ioannis (EN)
Nikolaidis, Nikolaos (EN)
Achilias, Dimitris (EN)

Κυριακίδου, Ελένη (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kyriakidou, Eleni (EN)
Papageorgiou, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)

Σύσταση και ιδιότητες του Φυσικού αερίου (ΦΑ). Αποθέματα. Σχηματισμός ΦΑ και ιστορικά στοιχεία. Εξόρυξη του ΦΑ Χημικές κατεργασίες απομάκρυνσης όξινων αερίων. Κατεργασία με αμίνες, διαλύτες, οξείδια μετάλλων, ανθρακικά άλατα. Διεργασία ανάκτησης θείου. Χρήσεις του ΦΑ. Οικιακή, εμπορικές, χημικές και βιομηχανικές, μεταφορές. Φυσικό αέριο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κελιά καυσίμου. Αντιδράσεις καύσης. Σύγκριση παραγωγής ενέργειας από πετρελαιο , φυσικό αέριο και γαιάνθρακες: οικονομικά πλεονεκτήματα και ρύπανση περιβάλλοντος. Οφέλη από τη χρήση του. ΦΑ και περιβάλλον. Εκπομπές από την καύση του, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργιεας, κα. Ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου. Μελλοντικές εφαρμογές (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (EL)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (EL)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL)
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (EL)
Oil (EN)
Energy (EN)
Chemical Processes (EN)
Carbon (EN)
Natural Gas (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.