Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων (EL)

Φυλακτακίδου, Κωνσταντίνα (EL)
Κουμπής, Αλέξανδρος (EL)
Koumpis, Alexandros (EN)
Fylaktakidou, Konstantina (EN)

Πάχτας, Νίκος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γκιμήσης, Αθανάσιος (EL)
Kallipos (EN)
Gkimisis, Athanasios (EN)
Pachtas, Nikos (EN)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα της Οργανικής Χημείας ή περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν σε Μηχανισμούς Οργανικών Αντιδράσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναγνώστες εξοικειωμένους με τις βασικές έννοιες της Οργανικής Χημείας. Με τη βοήθεια αυτού του συγγράματος οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τους βασικότερους μηχανισμούς που διέπουν τις οργανικές αντιδράσεις, δηλαδή: - Αντιδράσεις υποκατάστασης και απόσπασης σε αλειφατικά συστήματα - Αντιδράσεις προσθήκης σε διπλούς δεσμούς (C=C και C=O) - Αντιδράσεις ενολών και ενολικών ανιόντων - Αντιδράσεις υποκατάστασης σε αρωματικά συστήματα - Αντιδράσεις που χωρούν μέσω ομολυτικών μηχανισμών (αντιδράσεις ριζών) - Περικυκλικές αντιδράσεις (κυκλοπροσθήκες, ηλεκτροκυκλικές και μεταθέσεις) - Αντιδράσεις οξείωσης και αναγωγής - Αντιδράσεις σύζευξης - Αντιδράσεις ολεφινικής μετάθεσης Επιδιωκόμενοι στόχοι για τον αναγνώστη είναι: - Ο εμπλουτισμός των γνώσεών του και η εκμάθηση των κυριότερων οργανικών αντιδράσεων από μηχανιστική σκοπιά - Η ικανότητα αναγνώρισης των μηχανιστικών χαρακτηριστικών μιας δοθείσας οργανικής αντίδρασης - Η ικανότητα πρόβλεψης της έκβασης μιας οργανικής αντίδρασης Για την ευκολότερη αφομοίωση του υλικού του συγγράματος αυτό είναι εμπλουτισμένο με ασκήσεις (αυτοαξιολόγησης και γενικές) καθώς και διαδραστικά στοιχεία. (EL)

learningMaterial
book

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΡΙΖΩΝ (EL)
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (EL)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (EL)
ΑΝΑΓΩΓΕΣ (EL)
ΟΛΕΦΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ (EL)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (EL)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (EL)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ (EL)
ΠΕΡΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ (EL)
Reactions Of Enolates (EN)
Oxidations (EN)
Addition Reactions (EN)
Substitution (EN)
Radical Reactions (EN)
Elimination (EN)
Reductions (EN)
Organic Reactions (EN)
Pericyclic Reactions (EN)
Olefin Metathesis (EN)
Rearrangements (EN)
Cross-coupling Reactions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.