Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων (EL)

Φυλακτακίδου, Κωνσταντίνα (EL)
Κουμπής, Αλέξανδρος (EL)
Koumpis, Alexandros (EN)
Fylaktakidou, Konstantina (EN)

Πάχτας, Νίκος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γκιμήσης, Αθανάσιος (EL)
Kallipos (EN)
Gkimisis, Athanasios (EN)
Pachtas, Nikos (EN)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα της Οργανικής Χημείας ή περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν σε Μηχανισμούς Οργανικών Αντιδράσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναγνώστες εξοικειωμένους με τις βασικές έννοιες της Οργανικής Χημείας. Με τη βοήθεια αυτού του συγγράματος οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τους βασικότερους μηχανισμούς που διέπουν τις οργανικές αντιδράσεις, δηλαδή: - Αντιδράσεις υποκατάστασης και απόσπασης σε αλειφατικά συστήματα - Αντιδράσεις προσθήκης σε διπλούς δεσμούς (C=C και C=O) - Αντιδράσεις ενολών και ενολικών ανιόντων - Αντιδράσεις υποκατάστασης σε αρωματικά συστήματα - Αντιδράσεις που χωρούν μέσω ομολυτικών μηχανισμών (αντιδράσεις ριζών) - Περικυκλικές αντιδράσεις (κυκλοπροσθήκες, ηλεκτροκυκλικές και μεταθέσεις) - Αντιδράσεις οξείωσης και αναγωγής - Αντιδράσεις σύζευξης - Αντιδράσεις ολεφινικής μετάθεσης Επιδιωκόμενοι στόχοι για τον αναγνώστη είναι: - Ο εμπλουτισμός των γνώσεών του και η εκμάθηση των κυριότερων οργανικών αντιδράσεων από μηχανιστική σκοπιά - Η ικανότητα αναγνώρισης των μηχανιστικών χαρακτηριστικών μιας δοθείσας οργανικής αντίδρασης - Η ικανότητα πρόβλεψης της έκβασης μιας οργανικής αντίδρασης Για την ευκολότερη αφομοίωση του υλικού του συγγράματος αυτό είναι εμπλουτισμένο με ασκήσεις (αυτοαξιολόγησης και γενικές) καθώς και διαδραστικά στοιχεία. (EL)

learningMaterial
book

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΡΙΖΩΝ (EL)
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (EL)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (EL)
ΑΝΑΓΩΓΕΣ (EL)
ΟΛΕΦΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ (EL)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (EL)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (EL)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ (EL)
ΠΕΡΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ (EL)
Reactions Of Enolates (EN)
Oxidations (EN)
Addition Reactions (EN)
Substitution (EN)
Radical Reactions (EN)
Elimination (EN)
Reductions (EN)
Organic Reactions (EN)
Pericyclic Reactions (EN)
Olefin Metathesis (EN)
Rearrangements (EN)
Cross-coupling Reactions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)