Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης (EL)

Πετρίδου, Ελένη (EL)
Εμποριάδου, Μαρία (EL)
Χρούσος, Γεώργιος (EL)
Emporiadou, Maria (EN)
Chrousos, Georgios (EN)
Petridou, Eleni (EN)

Χατζηστυλιανού, Μαρία (EL)
Αλεξόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Alexopoulos, Alexandros (EN)
Kallipos (EN)
Chatzistylianou, Maria (EN)

Νόμοι & διεθνείς συμβάσεις που συνυπογράφει η χώρα μας καθορίζουν τα δικαιώματα στην υγεία του ευάλωτου πληθυσμού των παιδιών/εφήβων. Ωστόσο, σε περιόδους κρίσης, χρειάζεται περιχαράκωση των υγειονομικών επιτευγμάτων, στοχοθεσία, επαναπροσανατολισμός των δράσεων διεπιστημονικής συνεργασίας για πιο ανταποδοτική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων & στενή παρακολούθηση της επίτευξης των πλάνων. Το βοήθημα «Παιδιά & Έφηβοι στα χρόνια της κρίσης: ιατροκοινωνική φροντίδα» εκπηγάζει από την αντίστοιχη Λευκή Βίβλο Κοινωνικής Παιδιατρικής (socped.gr) & το στρατηγικό σχέδιο συντονισμένων δράσεων ενός τομέα που απορροφά σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού υγείας. Βασισμένο σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, με δυνατότητες ετήσιας επικαιροποίησης περιεχομένου, το βοήθημα στοχεύει στην κάλυψη εκπαιδευτικού κενού του προγράμματος Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας σε: α. καλές πρακτικές στις διαδικασίες διατήρησης της παρεχόμενης ποιοτικής φροντίδας, β. συμμετοχή στην ανάπτυξη υγειονομικών δεικτών, γ. εξοικείωση με αιτίες υπο/υπερδιάγνωσης & υπο/υπερθεραπείας χρόνιων νοσημάτων με επιπτώσεις στο κόστος των υπηρεσιών & την ποιότητα ζωής πασχόντων/οικογενειών & δ. οφέλη από τη συμμετοχή στην ολιστική αντιμετώπισης των πασχόντων & διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας. Με μεθοδολογία ανάπτυξης ομοφωνίας Ελλήνων ειδικών επιχειρείται να καλυφθούν τρέχουσες ελλείψεις σε δείκτες υγείας/καταγραφές υγειονομικών υπηρεσιών & να αναδυθούν αδύνατοι κρίκοι στη διαγνωστική, θεραπευτική & υποστηρικτική προσπέλαση. Η διεξοδική κάλυψη της θεματολογίας επιχειρείται στα κύρια κεφάλαια: Περιγεννητική Φροντίδα, Φροντίδα Παιδιών/Εφήβων με Χρόνια Προβλήματα Υγείας/Ειδικές Ανάγκες & Εφηβιατρική Φροντίδα. Απαρίθμηση των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων, ανάπτυξη περιεχομένου, σύνοψη, διαδικτυακές δραστηριότητες εμπέδωσης γνώσεων & βιβλιογραφικές πηγές υπάρχουν στα επιμέρους υποκεφάλαια, που καλύπτουν το φάσμα της παροχής ιατροκοινωνικών υπηρεσιών & αναγκών εκπαίδευσης πασχόντων & εμπλεκομένων επαγγελματιών (EL)

learningMaterial
book

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (EL)
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (EL)
ΠΡΟΛΗΨΗ (EL)
ΕΦΗΒΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Chronic Disease Childcare (EN)
Health Practices (EN)
Screening (EN)
Disease Prevention (EN)
Medical Care Good Practices (EN)
Perinatal Care (EN)
Adolescent Medicine (EN)
Health Policy (EN)
Economy Crisis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.