Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM) (EL)

Καραγεώργος, Αντώνιος (EL)
Ράπτη, Έλλη (EL)
Ντιντάκης, Ιωάννης (EL)
Αβραμούλη, Δήμητρα (EL)
Avramouli, Dimitra (EN)
Karageorgos, Antonios (EN)
Rapti, Elli (EN)
Ntintakis, Ioannis (EN)

Ράπτη, Έλλη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Rapti, Elli (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: - Γενικά στοιχεία CRM - CRM – Κύκλος εργασιών - Πρώτο στάδιο – Διατήρηση και Απόκτηση - Δεύτερο στάδιο – Κατανόηση και Διαφοροποίηση - Τρίτο στάδιο – Ανάπτυξη και Προσαρμογή - Τέταρτο στάδιο – Αλληλεπίδραση και Παράδοση Αξίας - Πέμπτο στάδιο – Αποτίμηση Αποτελεσμάτων και Βελτίωση - Τεχνολογία συστημάτων CRM - Υποσυστήματα CRM και eCRM - Λειτουργικό CRM (Operational CRM) - Συνεργατικό CRM (Collaborative CRM) - Αναλυτικό CRM (Analytical CRM) - eCRM - Διαθέσιμες λύσεις CRM & eCRM στο χώρο της επιπλοποιίας - Ερωτήσεις-Ασκήσεις (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ (EL)
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
Software Applications (EN)
Furniture (EN)
Wood And Furniture Technology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.