Προηγμένες μέθοδοι διάγνωσης βλαβών γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροηγμένες μέθοδοι διάγνωσης βλαβών γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού (EL)

Γράβαλος, Ιωάννης (EL)
Κατέρης, Δημήτριος (EL)
Gravalos, Ioannis (EN)
Kateris, Dimitrios (EN)

Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κατέρης, Δημήτριος (EL)
Λουτρίδης, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kateris, Dimitrios (EN)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Loutridis, Spyridon (EN)

Με τον όρο “γεωργικός μηχανολογικός εξοπλισμός”, εννοούμε κατά κύριο λόγο τους γεωργικούς ελκυστήρες οι οποίοι αποτελούν το βασικότερο εργαλείο στην εκμηχάνιση της γεωργίας, καθώς και όλα τα άλλα αυτοκινούμενα και παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα. Επίσης, εννοούμε όλες τις σύνθετες μηχανές παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, μεταφορικές ταινίες, ανυψωτικούς γερανούς, μεγάλους ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και που έχουν ως λειτουργικά μέρη, ηλεκτρικούς κινητήρες, συστήματα μετάδοσης ισχύος, ιμάντες κίνησης και πλήθος άλλων δομικών στοιχείων. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι η σχετικά μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για την επισκευή και συντήρηση του γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού τους. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται έμφαση στην εφαρμογή προηγμένων μεθόδων πρόγνωσης και διάγνωσης βλαβών με τις οποίες μπορούμε να επιτύχουμε ομαλή λειτουργία και επιμήκυνση του χρόνου ζωής των μηχανών, αποφυγή αιφνίδιων καταστρεπτικών βλαβών, ελάττωση του χρόνου στάσης των μηχανών και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος που φέρουν όλοι οι σύγχρονοι γεωργικοί ελκυστήρες. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (EL)
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ (EL)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (EL)
Mechatronics (EN)
Automation (EN)
Microcontrollers (EN)
Agricultural Machinery (EN)
Sensors (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.