Προηγμένες μέθοδοι διάγνωσης βλαβών γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προηγμένες μέθοδοι διάγνωσης βλαβών γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού (EL)

Γράβαλος, Ιωάννης (EL)
Κατέρης, Δημήτριος (EL)
Gravalos, Ioannis (EN)
Kateris, Dimitrios (EN)

Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κατέρης, Δημήτριος (EL)
Λουτρίδης, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kateris, Dimitrios (EN)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Loutridis, Spyridon (EN)

Με τον όρο “γεωργικός μηχανολογικός εξοπλισμός”, εννοούμε κατά κύριο λόγο τους γεωργικούς ελκυστήρες οι οποίοι αποτελούν το βασικότερο εργαλείο στην εκμηχάνιση της γεωργίας, καθώς και όλα τα άλλα αυτοκινούμενα και παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα. Επίσης, εννοούμε όλες τις σύνθετες μηχανές παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, μεταφορικές ταινίες, ανυψωτικούς γερανούς, μεγάλους ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και που έχουν ως λειτουργικά μέρη, ηλεκτρικούς κινητήρες, συστήματα μετάδοσης ισχύος, ιμάντες κίνησης και πλήθος άλλων δομικών στοιχείων. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι η σχετικά μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για την επισκευή και συντήρηση του γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού τους. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται έμφαση στην εφαρμογή προηγμένων μεθόδων πρόγνωσης και διάγνωσης βλαβών με τις οποίες μπορούμε να επιτύχουμε ομαλή λειτουργία και επιμήκυνση του χρόνου ζωής των μηχανών, αποφυγή αιφνίδιων καταστρεπτικών βλαβών, ελάττωση του χρόνου στάσης των μηχανών και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος που φέρουν όλοι οι σύγχρονοι γεωργικοί ελκυστήρες. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (EL)
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ (EL)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (EL)
Mechatronics (EN)
Automation (EN)
Microcontrollers (EN)
Agricultural Machinery (EN)
Sensors (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)