Γραμματική της ρουμανικής γλώσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Γραμματική της ρουμανικής γλώσσας (EL)
GRAMMAR OF ROMANIAN LANGUAGE (EN)

Σούτσιου, Τσιπριάν-Λουκρέτσιους (EL)
Ντοράτσι, Μιράντα-Μαρία (EL)
Suciu, Ciprian-Lucretius (EN)
Ntoratsi, Miranta Maria (EN)

Ντίνας, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ntinas, Konstantinos (EN)

Η συγγραφή της γραμματικής μιας φυσικής και εν χρήσει γλώσσας συνιστά επιστημονικό εκπόνημα με καίριες γλωσσολογικές-επικοινωνιακές αλλά και κοινωνικο-ιστορικές παραμέτρους, καθώς η γλώσσα ως διαχρονικός και συγχρονικός φορέας πολιτισμού συνέχει κοινωνίες και συμβάλλει ως αιτία και αιτιατό στη μακροημέρευση της ταυτότητας των λαών. Η πρακτική διεκπεραίωση της σύνταξης της προκειμένης Γραμματικής της Ρουμανικής υπήρξε συνυφασμένη με την έντονη συναίσθηση της επιστημονικής και διδακτικής ευθύνης μου ως εκ γενετής ομιλούντα τη Ρουμανική, ως δασκάλου και ακαδημαϊκού απέναντι στους δυνάμει φοιτητές και διδάσκοντες αλλά και – εν γένει – στους εντρυφούντες σε μια ωραία, ζωντανή αλλά και πολύπλοκη γλώσσα. Η σύνταξη της προτεινόμενης Γραμματικής της Ρουμανικής Γλώσσας έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει σε σύγκριση με άλλες γλώσσες για τις οποίες είναι πολλά τα βοηθήματα εκμαθήσεώς τους, με την πεποίθηση ότι τούτο θα αποτελέσει σημαντικό στήριγμα σε όλους εκείνους που κάνουν τα πρώτα βήματα στην εκμάθηση της Ρουμανικής Γλώσσας. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και όχι μόνο, οι οποίοι διδάσκονται τη Ρουμανική Γλώσσα, ανεξαρτήτως επιπέδου, προκειμένου να αποκτήσουν το αντίστοιχο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες, όσο και από αναγνώστες με προχωρημένες γνώσεις Ρουμανικής Γλώσσας. Διδάσκοντες, φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητα υλικό για την εκμάθηση της Ρουμανικής Γλώσσας. (EL)

learningMaterial
book

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EL)
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
Language Teaching (EN)
Romanian Language (EN)
Morfology Romanian Language (EN)
Second Language Teaching Acquisition (EN)
Grammar Romanian Language (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.