Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος (EL)
MUSIC THERAPY: THE THIRD WAY (EN)

Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα (EL)
Psaltopoulou, Theodora (EN)

Καμίνης, Ιωάννης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Ζαφρανάς, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Zafranas, Nikolaos (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Kaminis, Ioannis (EN)

Μέρος του 2ου, 3ου, 4ου, 5ου και 7ου κεφαλαίου είναι από την προσωπική μου διατριβή, από εισηγήσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και εκδηλώσεις παραστάσεων κοινωνικής μουσικοθεραπείας, τα οποία αναφέρονται στις βιβλιογραφικές αναφορές. Μέρος του 6ου κεφαλαίου είναι από προφορικές εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια. (EL)

learningMaterial
book

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΑ (EL)
ΧΡΟΝΙΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ (EL)
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (EL)
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΠΤΩΣΗΣ (EL)
Music Therapy (EN)
Special Needs (EN)
Case Study (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Τρίκαλα, Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). (EL)

20ός-21ος αιώνας. (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.