ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ (EL)

Ριζοπούλου, Σοφία (EL)
Γεωργίου, Κυριάκος (EL)
Μελετίου-Χρήστου, Μαρία-Σόνια (EL)
Θάνος, Κωνσταντίνος (EL)
Meletiou Christou, Maria Sonia (EN)
Georgiou, Kyriakos (EN)
Thanos, Konstantinos (EN)
Rizopoulou, Sofia (EN)

Δεληπέτρου, Πηνελόπη (EL)
Φραγκάκη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Delipetrou, Pinelopi (EN)
Fragkaki, Georgia (EN)

Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους παρακολούθησης απειλουμένων ειδών και ειδικότερα με την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής βιολογίας τους. Η διατήρηση των απειλουμένων ειδών εντάσσεται στην προσπάθεια διατήρησης της βιοποικιλότητας και απαιτεί το σχεδιασμό διαχειριστικών μέτρων. Η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης ενός είδους και η γνώση των παραγόντων που την επηρεάζουν είναι απαραίτητη για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Η παρακολούθηση συνίσταται σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και εκτιμήσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το είδος και έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησής του. Οι γενικές παράμετροι παρακολούθησης για οποιοδήποτε είδος είναι: εκτίμηση της βιωσιμότητας βάσει της δυναμικής των πληθυσμών εκτίμηση του εύρους εξάπλωσης εκτίμηση των απειλών (αρνητικών επιδράσεων) εκτίμηση της ποιότητας του οικοτόπου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
Plant Ecophysiology (EN)
Plant Environmental Physiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.