Σύγκριση Αλληλουχιών. Στοιχίσεις και Ταχείες Αναζητήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγκριση Αλληλουχιών. Στοιχίσεις και Ταχείες Αναζητήσεις (EL)

Χουβαρδάς, Παναγιώτης (EL)
Νικολάου, Χριστόφορος (EL)
Chouvardas, Panagiotis (EN)
Nikolaou, Christoforos (EN)

Μπάγκος, Παντελεήμων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bagkos, Panteleimon (EN)
Kallipos (EN)

Έχοντας εξετάσει ακροθιγώς το πρόβλημα της αναζήτησης ομοιοτήτων μεταξύ αλληλουχιών στο επίπεδο των ολιγονουκλεοτιδικών μοτίβων, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περνάμε στη σύγκριση εκτεταμένων σε μήκος αλληλουχιών μέσω της διαδικασίας στοίχισης καταλοίπων. στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού θα συζητηθούν οι έννοιες της ομοιότητας και της ομολογίας αλληλουχιών, παράλληλα με απλές μαθηματικές έννοιες όπως η απόσταση Levenshtein. Με επίκεντρο το πραγματικό βιολογικό πρόβλημα της σύγκρισης δύο αλληλουχιών μέσω στοίχισης και μετά από μια εισαγωγή στην αρχή του δυναμικού προγραμματισμού, θα αναλυθούν οι αλγόριθμοι των Needlemann-Wunsch για την τοπική και των Smith-Waterman για την ολική στοίχιση δύο αλληλουχιών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα συζητηθούν τεχνικές ταχείας σύγκρισης αλληλουχιών μέσω αλγορίθμων όπως ο BLAST και οι διάφορες παραλλαγές του. Στο τέλος του Κεφαλαίου θα πρέπει να μπορείτε: Να καταλάβετε την έννοια της στοίχισης αλληλουχιών και να διακρίνετε ανάμεσα στα διάφορα είδη. Να στοιχίσετε δύο αλληλουχίες με τη χρήση πινάκων αντικατάστασης και δυναμικού προγραμματισμού. Να αξιολογήσετε τις διαφορές σε στοιχίσεις αλληλουχιών ανάλογα με τον πίνακα αντικατάστασης που χρησιμοποιείτε. Να αναζητήσετε αλληλουχίες σε βάσεις δεδομένων με κριτήριο την ομοιότητά τους και να αξιολογήσετε στατιστικά τα αποτελέσματα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
Biostatistics (EN)
Algorithms (EN)
Computational Biology (EN)
Bioinformatics (EN)
Machine Learning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.