Βιολογία Μεγάλων Δεδομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιολογία Μεγάλων Δεδομένων (EL)

Χουβαρδάς, Παναγιώτης (EL)
Νικολάου, Χριστόφορος (EL)
Chouvardas, Panagiotis (EN)
Nikolaou, Christoforos (EN)

Μπάγκος, Παντελεήμων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bagkos, Panteleimon (EN)
Kallipos (EN)

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματεύεται μερικές από τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της σύγχρονης μοριακής βιολογίας κάτω από το ενοποιητικό πρίσμα της ανάλυσης δεδομένων. Ολοένα και περισσότερες συμβατικές πειραματικές προσεγγίσεις αντικαθίστανται από μεθοδολογίες μεγάλης κλίμακας μέσω των τεχνικών αλληλούχισης νέας γενιάς. Η βιολογία έτσι περνά σταδιακά στην εποχή των μεγάλων δεδομένων (big data). Μετά από μια αρχική εισαγωγή στις τεχνικές αλληλούχισης και γονιδιωματικής μεγάλης κλίμακας καθώς και στα είδη των δεδομένων που αυτές παράγουν, θα επικεντρωθούμε στην περιγραφή των βασικότερων προβλημάτων της σύγχρονης γονιδιωματικής όπως η χαρτογράφηση μεγάλου αριθμού αλληλουχιών, ο προσδιορισμός σημείων πρόσδεσης πρωτεϊνών στο DNA και η διαμερισματοποίηση του γονιδιώματος σε διακριτές περιοχές με βάση συγκεκριμένες ιδιότητες. Στο τέλος του Κεφαλαίου θα πρέπει να μπορείτε: Να περιγράψετε το βασικό πρωτόκολο για τη διενέργεια ενός πειράματος αλληλούχισης νέας γενιάς. Να αναφέρετε τις σημαντικότερες μεθοδολογίες γονιδιωματικής ανάλυσης μεγάλης κλίμακας. Να απεικονίσετε δεδομένα γονιδιωματικών αναλύσεων σε γονιδιωματικούς φυλλομετρητές (Genome Browsers) Να αναπαραστήσετε μια αλληλουχία με μορφή δέντρου καταλήξεων και να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δομή δεδομένων για την αναζήτηση υπο-αλληλουχιών. Να περιγράψετε τη δημιουργία δικτύων μεταγραφικής ρύθμισης με δεδομένα από μελέτες σε γονιδιωματική κλίμακα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
Biostatistics (EN)
Algorithms (EN)
Computational Biology (EN)
Bioinformatics (EN)
Machine Learning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)