Εισαγωγή στη Βιολογία Συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στη Βιολογία Συστημάτων (EL)

Χουβαρδάς, Παναγιώτης (EL)
Νικολάου, Χριστόφορος (EL)
Chouvardas, Panagiotis (EN)
Nikolaou, Christoforos (EN)

Μπάγκος, Παντελεήμων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bagkos, Panteleimon (EN)
Kallipos (EN)

Το τελευταίο αυτό, σύντομο κεφάλαιο έχει σκοπό να παρουσιάσει μια σειρά από αναλύσεις που περιγράφηκαν στα προηγούμενα μέσα από τη συζήτηση ενός σύνθετου βιολογικού προβλήματος ανάλυσης γονιδιωματικών δεδομένων. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα κεφάλαια, θα περιγράψουμε εδώ τα διαδοχικά στάδια μιας ανάλυσης που σκοπό έχει να συνδυάσει γονιδιωματικά δεδομένα δύο διαφορετικών τύπων, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης σε επίπεδο συστημάτων. Το αληθινό πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι η συσχέτιση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης και DNA μεθυλίωσης σε γονιδιωματική κλίμακα σ' ενα ευκαρυωτικό γονιδίωμα. Αφού αρχικά παρουσιάσουμε την εφαρμογή μιας σειράς από μεθοδολογικές αναλύσεις που περιγράψαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, θα εξετάσουμε τρόπους για τη μοντελοποίηση των δεδομένων με σκοπό την καλύτερη ερμηνεία του υπό μελέτη φαινομένου, που είναι η ρύθμιση της μεταγραφής από ένα βασικό επιγενετικό παράγοντα. Στο τέλος του Κεφαλαίου θα πρέπει να μπορείτε: Να σχεδιάσετε συνδυαστικές αναλύσεις δεδομένων διαφορετικών τύπων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο συστήματος. Να κατανοήσετε τις βασικές αρχές μεθόδων μηχανικής μάθησης, όπως η απλή κατάταξη και η παλινδρόμηση. Να εφαρμόσετε τεχνικές μηχανικής μάθησης για τη μοντελοποίηση γονιδιωματικών δεδομένων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
Biostatistics (EN)
Algorithms (EN)
Computational Biology (EN)
Bioinformatics (EN)
Machine Learning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.