Προσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα (EL)

Κίρτας, Εμμανουήλ (EL)
Παναγόπουλος, Γεώργιος (EL)
Panagopoulos, Georgios (EN)
Kirtas, Emmanouil (EN)

Δημητρίου, Στυλιανός (EL)
Σέξτος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Sextos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriou, Stylianos (EN)

Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 5 αναλύονται, με τη βοήθεια εφαρμοσμένου παραδείγματος, οι παράμετροι που αφορούν την προσομοίωση φορέα οπλισμένου σκυροδέματος στο χώρο. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: εναλλακτικές διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων, τοπικοί άξονες γραμμικών στοιχείων, επισκόπηση-διαχείριση τρισδιάστατου φορέα, σύνδεση και λειτουργία πεπερασμένων στοιχείων στο χώρο, μέθοδοι ανάλυσης σεισμικών δράσεων του EC8 (παρουσίαση μεθόδου ανάλυσης οριζόντιας φόρτισης), αρίθμηση ορόφων στο στατικό προσομοίωμα, επιρροή στρεπτικών επιδράσεων, χωρική επαλληλία σεισμικών δράσεων, διαφραγματική λειτουργία σε πολυώροφους φορείς Ο/Σ, ανάγνωση αποτελεσμάτων ανάλυσης σε χωρικούς φορείς, ανάγνωση μετακινήσεων από σεισμικούς συνδυασμούς φόρτισης, ανάγνωση εντατικών μεγεθών γραμμικών στοιχείων βάσει των τοπικών αξόνων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
Finite Element Method (EN)
Numerical Simulation Of Structures (EN)
Static And Dynamic Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.