Δυναμική ελαστική ανάλυση με χρονοϊστορία επιταχύνσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δυναμική ελαστική ανάλυση με χρονοϊστορία επιταχύνσεων (EL)

Κίρτας, Εμμανουήλ (EL)
Παναγόπουλος, Γεώργιος (EL)
Panagopoulos, Georgios (EN)
Kirtas, Emmanouil (EN)

Δημητρίου, Στυλιανός (EL)
Σέξτος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Sextos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriou, Stylianos (EN)

Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 11 παρουσιάζεται η προσομοίωση της δυναμικής ελαστική ανάλυσης απλού φορέα, με φόρτιση χρονοϊστορία επιταχύνσεων. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: εναλλακτικές δυνατότητες καθορισμού μάζας σε φορέα, μέθοδοι δυναμικής ανάλυσης φορέα με χρονοϊστορία φόρτισης, χρονοϊστορίες επιταχύνσεων και σχετικές βάσεις δεδομένων πραγματικών καταγραφών, απόσβεση τύπου Rayleigh, επιλογή χρονικού βήματος κατά τη μέθοδο απευθείας ολοκλήρωσης στο χρόνο, ανάγνωση αποτελεσμάτων με μορφή χρονοϊστορίας απόκρισης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑ (EL)
Finite Element Method (EN)
Numerical Simulation Of Structures (EN)
Static And Dynamic Analysis (EN)
Time-history Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)