Ανελαστική στατική ανάλυση (pushover)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνελαστική στατική ανάλυση (pushover) (EL)

Κίρτας, Εμμανουήλ (EL)
Παναγόπουλος, Γεώργιος (EL)
Panagopoulos, Georgios (EN)
Kirtas, Emmanouil (EN)

Δημητρίου, Στυλιανός (EL)
Σέξτος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Sextos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriou, Stylianos (EN)

Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 12 παρουσιάζεται η προσομοίωση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης απλού φορέα, γνωστής και ως ανάλυση pushover. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: ανελαστική συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, ανελαστική στατική ανάλυση (pushover analysis), ανελαστική συμπεριφορά διατομής οπλισμένου σκυροδέματος, ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά διατομής οπλισμένου σκυροδέματος, ιδιότητες πλαστικών αρθρώσεων, μορφή επιβαλλόμενης οριζόντιας φόρτισης, καθορισμός μετακίνησης-στόχου, επισκόπηση αποτελεσμάτων καμπύλης αντίστασης και εμφάνισης πλαστικών αρθρώσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
Finite Element Method (EN)
Numerical Simulation Of Structures (EN)
Static And Dynamic Analysis (EN)
Pushover Analysis (EN)
Non-linear Response (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.