Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις (EL)

Γεωργόπουλος, Αντώνιος (EL)
Georgopoulos, Antonios (EN)

Πολυχρονίου, Παναγιώτης (EL)
Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Polychroniou, Panagiotis (EN)

Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους ερευνητές, στους διδάσκοντες και σε όλους τους ειδικούς της διοίκησης, της οργάνωσης και της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι απόρροια στρατηγικών εσωτερικών ή εξωτερικών αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η όλη ανάλυση πραγματοποιείται έχοντας ως υπόβαθρο τη σκέψη ότι οι διαρκείς αλλαγές είναι σχεδόν η μόνη σταθερά στο σημερινό δυναμικό οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει όσο το δυνατόν μια σφαιρική προσέγγιση των παραγόντων των επιχειρηματικών αλλαγών, επικεντρώνοντας ταυτόχρονα στην ενδολεχή ανάλυση των σημαντικότερων εξ΄αυτών. Ειδικότερο, το βιβλίο προσεγίζει εννοιολογικά και αναπτύσσει μεθοδικά όρους και φαινόμενα αλλαγών που αφορούν: - στον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων - στη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - στην επιβιώση των επιχειρήσεων - στην επιχειρηματική αποτυχία - στις συγχωνεύσεις & εξαγορές - στις ιδιωτικοποιήσεις - στη διαχείριση κρίσεων - στη διαχείριση εσωτερικών συγκρούσεων (EL)

learningMaterial
book

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (EL)
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ (EL)
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
Firm Strategy (EN)
Crisis Management (EN)
International Firms (EN)
Business Transformation (EN)
Mergers & Acquisitions (EN)
Firm Survival (EN)
Firm Performance (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.