Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις (EL)

Γεωργόπουλος, Αντώνιος (EL)
Georgopoulos, Antonios (EN)

Πολυχρονίου, Παναγιώτης (EL)
Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Polychroniou, Panagiotis (EN)

Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους ερευνητές, στους διδάσκοντες και σε όλους τους ειδικούς της διοίκησης, της οργάνωσης και της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι απόρροια στρατηγικών εσωτερικών ή εξωτερικών αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η όλη ανάλυση πραγματοποιείται έχοντας ως υπόβαθρο τη σκέψη ότι οι διαρκείς αλλαγές είναι σχεδόν η μόνη σταθερά στο σημερινό δυναμικό οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει όσο το δυνατόν μια σφαιρική προσέγγιση των παραγόντων των επιχειρηματικών αλλαγών, επικεντρώνοντας ταυτόχρονα στην ενδολεχή ανάλυση των σημαντικότερων εξ΄αυτών. Ειδικότερο, το βιβλίο προσεγίζει εννοιολογικά και αναπτύσσει μεθοδικά όρους και φαινόμενα αλλαγών που αφορούν: - στον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων - στη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - στην επιβιώση των επιχειρήσεων - στην επιχειρηματική αποτυχία - στις συγχωνεύσεις & εξαγορές - στις ιδιωτικοποιήσεις - στη διαχείριση κρίσεων - στη διαχείριση εσωτερικών συγκρούσεων (EL)

learningMaterial
book

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (EL)
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ (EL)
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
Firm Strategy (EN)
Crisis Management (EN)
International Firms (EN)
Business Transformation (EN)
Mergers & Acquisitions (EN)
Firm Survival (EN)
Firm Performance (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)