Εισαγωγή στις συναρτήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στις συναρτήσεις (EL)

Κιζήρογλου, Μιχαήλ (EL)
Kiziroglou, Michail (EN)

Ζήνας, Νικόλαος (EL)
Γεωργίου,. Δημήτριος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Georgiou, Dimitrios (EN)
Zinas, Nikolaos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εισαγωγή στις συναρτήσεις, με παιδαγωγική παράθεση των βασικών ορισμών, εισαγωγή και πλήρη μελέτη των βασικών τύπων συναρτήσεων. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αρχικά αλγεβρική, με ανάλυση αλγεβρικών ιδιοτήτων, και στη συνέχεια γραφική, με απεικόνιση της χαρακτηριστικής μορφής, σε αντιστοίχιση με φυσικές εφαρμογές. Περιλαμβάνεται επίσης η μελέτη της μονοτονίας, της περιοδικότητας των συναρτήσεων καθώς και πράξεις μεταξύ συναρτήσεων. Όπως σε όλα τα κεφάλαια, παρατίθεται αναλυτική μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων με οργανωμένη διάρθρωση από απλά είδη σε πιό πολύπλοκα, υπερκαλύπτοντας το σύνηθες σύνολο προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ (EL)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (EL)
Engineering (EN)
Integration (EN)
Methodology (EN)
Derivation (EN)
Calculus (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.