Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαφορικός Λογισμός (EL)

Κιζήρογλου, Μιχαήλ (EL)
Kiziroglou, Michail (EN)

Ζήνας, Νικόλαος (EL)
Γεωργίου,. Δημήτριος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Georgiou, Dimitrios (EN)
Zinas, Nikolaos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγεται η έννοια της παραγώγου συναρτήσεων. Μετά από μια αναφορά των εννοιών του ρυθμού μεταβολής και της κλίσης, δίνεται ο ορισμός του παράγωγου αριθμού μιας συνάρτησης, ως ο ρυθμός μεταβολής της σε κάποια τιμή του πεδίου ορισμού. Στη συνέχεια, παρατίθεται μια μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων με άμεση εφαρμογή του ορισμού του παράγωγου αριθμού, αποσκοπώντας στην εμπέδωση της έννοιας της παραγώγου. Ακολουθεί ο ορισμός της παραγώγου συνάρτησης, μια επισκόπηση παραγώγων γνωστών συναρτήσεων και οδηγίες επίλυσης σχετικών ασκήσεων. Τέλος, περιγράφεται αναλυτικά η γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου, με αναφορά διάφορες περιπτώσεις συναρτήσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ (EL)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (EL)
Engineering (EN)
Integration (EN)
Methodology (EN)
Derivation (EN)
Calculus (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.