Εισαγωγή σε έννοιες και στοιχεία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή σε έννοιες και στοιχεία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο (EL)

Ζαφρανάς, Αριστείδης (EL)
Ζαφρανάς, Νικόλαος (EL)
Zafranas, Aristeidis (EN)
Zafranas, Nikolaos (EN)

Καμίνης, Ιωάννης (EL)
Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Psaltopoulou, Theodora (EN)
Kaminis, Ioannis (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση βασικών στοιχείων, απαραίτητων για την κατανόηση του υπόλοιπου βιβλίου. Περιγράφονται οι αριθμοί των νευρώνων, το βάρος του εγκεφάλου,η ανάπτυξή του ειδωμένη εξελικτικά, τα νευρωνικά κυκλώματα, οι διάφοροι τύποι νευρώνων και οι συνάψεις με τους νευροδιαβιβαστές. Επίσης γράφουμε για τις παραμέτρους οργάνωσης, τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, τις περιόδους ειδικής ευαισθησίας, τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, τα αποτελέσματα της αισθητικής στέρησης και, τέλος, την ενίσχυση της νευρογένεσης – συναπτογένεσης ως φαινόμενο που σχετίζεται με την έκθεση σε μουσικά ερεθίσματα κατά το διάστημα της σχετικής περιόδου ειδικής ευαισθησίας (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Development (EN)
Music Education (EN)
Neurophysiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.