Εισαγωγή σε έννοιες και στοιχεία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή σε έννοιες και στοιχεία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο (EL)

Ζαφρανάς, Αριστείδης (EL)
Ζαφρανάς, Νικόλαος (EL)
Zafranas, Aristeidis (EN)
Zafranas, Nikolaos (EN)

Καμίνης, Ιωάννης (EL)
Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Psaltopoulou, Theodora (EN)
Kaminis, Ioannis (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση βασικών στοιχείων, απαραίτητων για την κατανόηση του υπόλοιπου βιβλίου. Περιγράφονται οι αριθμοί των νευρώνων, το βάρος του εγκεφάλου,η ανάπτυξή του ειδωμένη εξελικτικά, τα νευρωνικά κυκλώματα, οι διάφοροι τύποι νευρώνων και οι συνάψεις με τους νευροδιαβιβαστές. Επίσης γράφουμε για τις παραμέτρους οργάνωσης, τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, τις περιόδους ειδικής ευαισθησίας, τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, τα αποτελέσματα της αισθητικής στέρησης και, τέλος, την ενίσχυση της νευρογένεσης – συναπτογένεσης ως φαινόμενο που σχετίζεται με την έκθεση σε μουσικά ερεθίσματα κατά το διάστημα της σχετικής περιόδου ειδικής ευαισθησίας (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Development (EN)
Music Education (EN)
Neurophysiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)