Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με Python

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με Python (EL)

Μαγκούτης, Κωνσταντίνος (EL)
Νικολάου, Χρήστος (EL)
Nikolaou, Christos (EN)
Magoutis, Konstantinos (EN)

Σεγκούλη, Σοφία (EL)
Καπαντώνη, Κλειώ (EL)
Βακάλη, Αθηνά (EL)
Παππάς, Ιωάννης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Pappas, Ioannis (EN)
Kallipos (EN)
Segkouli, Sofia (EN)
Kapantoni, Kleio (EN)
Vakali, Athina (EN)

Ο σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι να διδάξει σε προπτυχιακούς φοιτητές Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Υπολογιστών και συναφών σχολών τις βασικές αρχές του προγραμματισμού λογισμικού με γλώσσες υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Python. Το σύγγραμμα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού αλλά και σε θέματα πιο προχωρημένου επιπέδου, όπως ο προγραμματισμός συστημάτων με έμφαση σε τεχνικές συγχρονισμού πολλαπλών διεργασιών/νημάτων, τον δικτυακό προγραμματισμό και εισαγωγικά θέματα προγραμματισμού κατανεμημένων συστημάτων. Περιεχόμενα: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Εισαγωγή στην Python Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια Συναρτήσεις και εκτέλεση υπό συνθήκη Eπανάληψη με την εντολή while Συμβολοσειρές, λίστες, πλειάδες, λεξικά Αρχεία, εξαιρέσεις και εκσφαλμάτωση Κλάσεις και αντικείμενα Ταυτόχρονος προγραμματισμός και νήματα Δικτυακός προγραμματισμός Εισαγωγή στον προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού Τεχνολογικές τάσεις και μελλοντικές εξελίξεις (EL)

learningMaterial
book

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
Programming Languages (EN)
Computer Programming (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.