Αεροδυναμικές Παράγωγοι Ευστάθειας και Ελέγχου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑεροδυναμικές Παράγωγοι Ευστάθειας και Ελέγχου (EL)
Aerodynamic and Control Stability Derivatives (EN)

Αντωνιάδης, Ιωάννης (EL)
Antoniadis, Ioannis (EN)

Βοσνιάκος, Γεώργιος-Χριστόφορος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Vosniakos, Georgios-christoforos (EN)

Απόκριση σε εντολές ελέγχου.Απόκριση στον έλεγχο. Η χαρακτηριστική εξίσωση. Οι μορφές της δυναμικής ευστάθειας. Η μορφή υποχώρησης της περιστροφής (roll subsidence mode). Η μορφή του σπειροειδούς (spiral mode). Η μορφή της ολλανδικής περιστροφής (dutch roll mode). Μοντέλο μειωμένης τάξης. Η προσέγγιση της περιστροφης. Η προσέγγιση του σπειροειδούς. Η προσέγγιση της Ολλανδικής περιστροφής. Απόκριση συχνότητας. Χαρακτηριστικά πτήσης και ευκολίας χειρισμού. Διέγερση των μορφών ευστάθειας (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
Flight Dynamics And Control (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.