Χαρακτηριστικά Πτήσης και Ευκολίας Χειρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρακτηριστικά Πτήσης και Ευκολίας Χειρισμού (EL)
Flying and Handling Qualites (EN)

Αντωνιάδης, Ιωάννης (EL)
Antoniadis, Ioannis (EN)

Βοσνιάκος, Γεώργιος-Χριστόφορος (EL)
Παραδεισιώτης, Ανδρέας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Paradeisiotis, Andreas (EN)
Vosniakos, Georgios-christoforos (EN)

Ευστάθεια. Μοντέλα βραχυπρόθεσμης δυναμικής. Ελεγχόμενη κίνηση. Το διαμήκες μοντέλο μειωμένης τάξης. Το κριτήριο «αποτυπώματος του αντίχειρα». Χρονική καθυστέρηση της γωνίας πρόσπτωσης. Απαιτήσεις χαρακτηριστικών πτήσης. Ο ρόλος του αεροσκάφους. Ταξινόμηση κλάσης των αεροσκαφών. Φάσεις της πτήσης. Επίπεδα των χαρακτηριστικών πτήσης. Φάκελοι πτήσης. Βαθμολόγηση των απόψεων του πιλότου. Απαιτήσεις διαμήκων χαρακτηριστικών πτήσης. Διαμήκης στατική ευστάθεια. Διαμήκης δυναμική ευστάθεια. Διαμήκης ικανότητα ελιγμών. Παράμετρος πρόβλεψης του ελέγχου. Εγκάρσιες απαιτήσεις των χαρακτηριστικών πτήσης. Σταθερός εγκάρσιος κατακόρυφος έλεγχος. Εγκάρσια δυναμική ευστάθεια. Εγκάρσια χαρακτηριστικά ικανότητας ελιγμών και απόκριση. Απαιτήσεις χαρακτηριστικών πτήσης στο επίπεδο. Διαμήκεις μορφές.. Εγκάρσιες μορφές (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
Flight Dynamics And Control (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.